Blog

Модул 7 Безопасност на работното място

Модул 7 Безопасност на работното място

Цели на обучението Разбиране на стреса и потенциалните стресови фактори.Научаване на начините за справяне със стреса на работното място.Разпознаване на сигналите на стреса.Как да помогнем на себе си и различни

Модул 5 Процес на вземане на решения

Модул 5 Процес на вземане на решения

Цели на обучението Добре дошли в Модул 5: Процес на вземане на решенияРаздел 1 предлага необходимите знания и информация за потребителите относно теориите, подходите и личните стилове на вземане на

Модул 3 Личен брандинг

Модул 3 Личен брандинг

Цели на обучението Определяне на значението на самоувереността при артистаОписание на начините за изграждане на самоувереностОписание на начините за повишаване на самоувереносттаДефиниране на значението на брандингаОписание на начините за подобряване

Модул 1 Как да стана Предприемач

Модул 1 Как да стана Предприемач

Цели на обучението Определяне какво е Социално предприятие и как се стартира бизнесРазпознаване на различни типове управление/юридически структуриЗапознаване с възможностите и процедурите, свързани с безвъзмездно (грантово) финансиранеСъздаване на ясен и