Модул 1 Как да стана Предприемач

Last updated: март 13, 2023

Цели на обучението

  • Определяне какво е Социално предприятие и как се стартира бизнес
  • Разпознаване на различни типове управление/юридически структури
  • Запознаване с възможностите и процедурите, свързани с безвъзмездно (грантово) финансиране
  • Създаване на ясен и структуриран Бизнес план
  • Създаване на ясна стратегия за социално въздействие
  • Дизайн на предложение – как да оформите идеите си и да покажете социалните ползи

Related Courses