Модул 3 Личен брандинг

Last updated: март 13, 2023

Цели на обучението

  • Определяне на значението на самоувереността при артиста
  • Описание на начините за изграждане на самоувереност
  • Описание на начините за повишаване на самоувереността
  • Дефиниране на значението на брандинга
  • Описание на начините за подобряване на личния профил
  • Обяснение на нуждите на артиста да бъде забелязан, да се изявява и да бъде запомнен

Related Courses