Модул 4 Социализация

Last updated: март 13, 2023

Цели на обучението

  • Разбиране на значението на работата в мрежа
  • Запознаване с начините за изграждане и поддържане на мрежа
  • Запознаване с маркетинга и неговите видове
  • Определяне на начините за използване на маркетинга в бизнеса

Related Courses