Модул 5 Процес на вземане на решения

Last updated: март 13, 2023

Цели на обучението

Добре дошли в Модул 5: Процес на вземане на решения

Раздел 1 предлага необходимите знания и информация за потребителите относно теориите, подходите и личните стилове на вземане на решения в различни ситуации. Раздел 2 предлага необходимите знания и информация за потребителите относно теориите за съвременното лидерство, уменията и качествата на успешните лидери. Въпреки че повечето теории представят рамки на лидерството и управлението в организациите и бизнеса, нашата цел е да надхвърлим това ниво и да навлезем в личното лидерство с по-практичен подход, приложим в ежедневието и особено в кариерното развитие.

Английската версия на Модул 5 представя информация на ниво Европейски съюз, включително международни справочници, препоръки и друга съществена информация за процеса на вземане на решения.

Модул 5 се предлага и на български, френски, гръцки, полски и испански език, като е адаптиран и локализиран за съответната страна.

Related Courses