Модул 7 Безопасност на работното място

Last updated: март 13, 2023

Цели на обучението

  • Разбиране на стреса и потенциалните стресови фактори.
  • Научаване на начините за справяне със стреса на работното място.
  • Разпознаване на сигналите на стреса.
  • Как да помогнем на себе си и различни видове грижа
  • Определяне на начини за постоянна грижа за себе си.
  • Разбиране на начините, по които можем да си помогнем.
www.flippingheck.com

Related Courses