Допълнителна литература

Статии, от които можете да научите повече за ефективните умения за критично мислене:

  1. Bergstorm, C., & West, J. (2020). Calling Bullshit. The Art of Skepticism in a Data-Driven World. New York: Random House.
  2. Changwong, K., Sukkamart, A., & Sisan, B. (2018). Critical thinking skill development: Analysis of a new learning management model for Thai high schools. Journal of International Studies, 11(2), 37-48.
  3. Haber, J. (2020). Critical Thinking. (MIT Press Essential Knowledge series).
  4. Ryan, J. (2017). Wait, What?: And Life’s Others Essential Questions. Harper One.

Връзки, от които можете да научите повече за стратегическото мислене и уменията за планиране: 

  1. Abraham, S. Stretching strategic thinking, Strategy & Leadership, Vol. 33, No. 5 (2005).
  2. Bowman, N. A. How To Demonstrate Your Strategic Thinking Skills, Harvard Business Review, No 9 (2019).
  3. 3. Doyle, A., Important Strategic Planning Skills for Workplace Success, The Balance Careers, July 21, 2021.

https://www.thebalancecareers.com/list-of-strategic-planning-skills-2063771

  1. What Skills Do Planners Need?

https://www.planning.org/choosingplanning/skills/ (American Planning Association APA)

Снимка от www.pixabay.com