Авторски права

Достъпът до всички аудио-визуални материали е свободен чрез безплатни онлайн платформи за изображения и/или YouTube като се прилагат законите за честна употреба без намерение да се нарушават авторски права. Ако смятате, че авторските права са били нарушени, моля свържете се с нас на https://www.pinoloeurope.eu/, за да разрешим въпроса по справедлив начин.