Раздел 1 Какво е самопознание?

Източник: www.globalheart.nl 
  • Себепознанието се определя като начин да открием себе си. То е положителен подход, който ни помага да се опознаем по-добре.
  • Целта на самопознанието е да ви помогне
    • Да разберете повече за себе си,
    • Да осъзнайте уменията си и как можете да ги свържете с кариерата си в момента, в бъдеще или дори как можете да смените професията си.
  • Модулът е разделен на различни теми, включващи конкретни дейности, които да ви подпомогнат в процеса на самопознание.

“Възможно е да не допускате грешки и въпреки това да загубите. Това не е слабост, това е животът.”

Капитан Жан Люк Пикар