Дейности

Матрицата на Бизнес идеята може да ви помогне:

 • Като инструмент за самооценка, с който да анализирате мотивацията и целите си, както и да измери какво е важно за вас.
 • Това че сте артист, невинаги ви подготвя да бъдете предприемач, но в рамките на следващите стъпки трябва да сте сигурни, че искате да бъдете този предприемач.
 • Различните инструменти са създадени, за да ви покажат различните стъпки и задачи, които трябва да изпълните преди да създадете свой бизнес.
Източник: https://pixabay.com/fr

Процедура стъпка по стъпка

Обучителят ще обясни концепцията за самопознание, след което обучаемите ще бъдат помолени да отговорят на въпрос и да споделят отговорите си с останалите участници – участниците могат да работят и в малки групи от 3-4, за да споделят отговорите си.

 1. Упражнение 1 – Диаграма на нагласите?
 2. Упражнение 2 – Диаграма на експертизата?
 3. Упражнение 3 – Диаграма на навиците

В групите могат да се използват флипчарт и лепящи бележки.

 

Дейност 1 - Самооценка: (изберете верния отговор за вас)

ДАНЕНе знам
Предпочитам да управлявам с определени цели
Работата ми е по-важна от семейството
Имам етичен ангажимент към моите идеали
Чувствам се по-привлечен от парите при извършване на работата
Моите идеи определят възприемането на другите и отношенията ми с тях
Нуждая се от внимание и съпричастност от страна на моите колеги и ръководители
Сигурността и стабилността са с най-висок приоритет
Мобилността и промяната са инструменти за моето лично благоденствие
Справям се с предизвикателствата сам
Харесва ми да вземам решения в работата си
Харесва ми това, което правя
Поемам отговорност и се справям с последствията
Не ми харесва да работя сам
Друго (моля, добавете)
Източник: https://pixabay.com/fr

Дейност 2 - Самооценка: (изберете верния отговор за вас)

ДобреСредноЗле
Разбиране на « работни » текстове
Създаване на чернова на документ
Устни презентации
Идентифициране на проблеми
Намиране на възможни решения на проблеми
Умения за провеждане на проучване
Желание за продължаване на ученето
Лидерски качества
Екипна работа
Способност за убеждаване
Способност за продажби
Планиране на задачи
Ефективно управление на времето
Независимост при работа
Спазване на инструкции
Дългосрочни проекти
Усърдна работа
Способност за работа с числа
Друго (Моля, добавете)
Източник: https://pixabay.com/fr

Дейност 3 - Самооценка: (изберете верния отговор за вас)


ДАНЕНе знам
Готовност за пътуване
Семейни условия
Други условия(здраве, религия, др.)
Предпочитания за твърд график
Повече от 8 часа работно време
Готовност да се откажете от други дейности
Продължаващо обучение
Значение на работната атмосфера
Поемане на отговорности
Предпочитания за конкурентна атмосфера
Предпочитания за физическа работа
Предпочитания за аналитична работа
Живея сам/а
Спя в хотели
Друго (Моля, посочете)
Източник: https://pixabay.com/fr
Обобщение на силни страниОбобщение на слаби страниСтратегии за подобрение
Нагласи
Експертиза
Навици
Друго (постижения, тн)

Дейност 4: Определете вашата индивидуалност и умения

Моля, помислете за вашата индивидуалност и умения. Ще ви покажем няколко променливи, които да ви помогнат да начертаете своята професионална цел или цели.

Моля, анализирайте професионалната си цел с помощта на следните седем променливи:

 1. Нужда от обучение
 2. Необходими умения
 3. Професионален опит
 4. Личен стил
 5. Заплащане
 6. Местоположение на работата
 7. Други фактори

Процедура стъпка по стъпка

Обучителят представя ключови сектори и потенциални възможности за проекти – участниците се приканват да задават въпроси и да споделят своите мисли и притеснения.

Създаване на проекта: Обучителят ще предостави мащабен шаблон за проект, който участниците да попълнят колективно с помощта на различни цветни стикери, като вземат по един от отговорите си от упражнения 1, 2 и 3, докато разсъждават върху процеса на идентифициране на проблема до намиране на решение.

Заключение – Обучителят представя следващите стъпки – включително изготвяне на план за конкретни действия, важни документи и съображения. Да се проведе дискусия с участниците относно:

 • Какво са научили от упражнението?
 • Дали имат по-голямо разбиране как да определят засегнатите страни?
 • Дали е било полезно да работят в групи?