Тема 1: Въведение

За да решите как най-добре да развиете своята дейност или предприятие, включително и тези, свързани с изкуство, култура или медии, първо трябва да разберете кой сте вие? Какви са силните ви страни и, разбира се, след като се опознаете по-добре, ще разполагате с необходимата информация, за да съставите план за действие, свързан със собствения ви контекст. Проект, посветен на танците, живописта или занаятите, трябва да бъде изготвен специално.

Целта на този модул е да начертаем първите стъпки в процеса.

Да разберем повече за собствените ни възможности, характер, чувства или мотивация.

Този модул ще ви помогне да разберете кой сте вие и какво ви мотивира:

  • Как да правите упражнения за самооценка
  • Как да си поставяте цели с оглед на мотивацията ви

Дефиниция за самопознание в линка по-долу:

Self-knowledge Definition & MeaningMerriam-Webster

  • Принципи при определяне на целите

Нуждаем се от житейски цели, за да успеем в живота и да постигнем желанията си. Желанията ни могат да станат реални само когато се превърнат в цел за нас.

  • Правило SMART за определяне на цели

Целите са пътната карта, която ни води към успеха. SMART целта е различна от мечта, тя трябва да бъде конкретна.

Има пет основни характеристики на SMART целта: специфична, измерима, постижима, реалистична и да има краен срок.