Тема 1: Какво е Стратегическо мислене?

Стратегическото мислене е целенасочен и рационален процес на мислене, който се фокусира върху анализа на критичните фактори и променливи, които ще повлияят на дългосрочния успех на бизнеса, екипа или отделния човек.

Стратегическото мислене включва внимателно и целенасочено предвиждане на заплахите и уязвимостите, от които да се предпазим, и на възможностите, от които да се възползваме.

В крайна сметка стратегическото мислене и анализ водят до ясен набор от цели, планове и нови идеи, необходими за оцеляване и процъфтяване в конкурентна, променяща се среда. Този вид мислене трябва да отчита икономическите реалности, пазарните сили и наличните ресурси.

Стратегическото мислене изисква:

  • проучване
  • аналитично мислене
  • иновативност
  • умения за разрешаване на проблеми
  • комуникационни и лидерски умения
  • решителност
Снимка от www.ceffect.com