Тема 1: Какво е стрес?

  • Стресът е естествена реакция на организма към промените, която води до физически, емоционални и когнитивни реакции. Обучението по управление на стреса може да ви помогне да се справите с промените по по-здравословен начин.
  • Стресът е естествена човешка емоция, която засяга всеки в определен момент от живота му. Всъщност човешкото тяло е създадено да разпознава и реагира на стреса. Тялото развива физически и психически реакции в отговор на промени или трудности, които се наричат стресови фактори.
  • Стресът може да е полезен, тъй като ни кара да внимаваме, да сме съсредоточени и да сме готови да избегнем опасността. Стресовата реакция, например, може да помогне на тялото ви да работи по-усилено и да остане будно по-дълго, ако ви предстои важен изпит. Когато стресът продължава без прекъсване или моменти на релаксация, той се превръща в проблем за здравето.
https://www.flushinghospital.org/newsletter/the-3-different-types-of-stress-and-how-each-can-affect-our-health/