Тема 1: Какво представляват границите?

Границите се различават от бариерите, тъй като бариерата определя пространство, което не може да бъде преодоляно. Границата е въображаема линия, която бележи ограничението на нещо. Границите се отнасят до подходящото и неподходящото поведение и могат да бъдат физически, психически или емоционални. Физическите граници се отнасят до личното ви пространство и ограничения, когато сте около други членове на екипа. Психическите граници отразяват вашите собствени ценности и идеи. Емоционалните граници са свързани с това как реагирате в различни ситуации и какво отношение имате към съпричастността.

Снимка от Canva.com