Тема 1: Как да се погрижим за себе си?

  • Грижата за себе си се определя като целенасочено действие, предприето за подобряване на физическото, умственото и емоционалното състояние на човека. Грижата за себе си може да приеме много различни форми. Това може да е достатъчен сън всяка вечер или поемане на свеж въздух чрез няколко минутна разходка навън.
  • “Всеобхватен, многопластов процес на съзнателно участие в техники, които насърчават здравословното функциониране и повишават благосъстоянието”, е определението за самопомощ. Грижата за себе си е от съществено значение за развиване на устойчивост към натиска в живота, който не можете да избегнете. Ще можете да се наслаждавате на живота си ако полагате усилия да се грижите за ума и тялото си.
  • За съжаление много хора смятат, че грижата за себе си е лукс, а не необходимост. В резултат на това те са претоварени, изтощени и недобре подготвени да се справят с неизбежните житейски препятствия.