Тема 1: Лидерство в съвременния свят

Лидерството е обект на множество проучвания  напоследък. Икономисти, психолози, мениджъри, специалисти по човешки ресурси, ръководители на екипи и изобщо всички (дори учениците и студенти в училищата и университетите) говорят за него (без да броим медиите). Тъй като лидерството е сложен процес, би било трудно да се определят стандарти, качества или компетенции, които напълно да обхванат същността на това, което прави някои хора лидери, а организациите – успешни.

В този раздел ще се опитаме да направим преглед на някои теории за лидерството и да проследим развитието им през годините, като започнем от понятието “велик човек” за лидерите – герои, преминем поведенческите теории, ситуационното лидерство, теорията за непредвидените обстоятелства, транзакционното и трансформиращо лидерство. Ще можете да откриете различни прозрения за лидерството и дори да разработите свое собствено определение за него.

Повечето теории предоставят редица рамки за лидерство и управление в организациите и бизнеса. Нашата цел е да надхвърлим това ниво. Бихме искали да ви поканим на лично приключение в откриването на собствения ви лидерски потенциал и да станете лидери на собствения си живот и бъдеще. Защото променящият се характер на нашия свят може да изисква нови подходи, нови дефиниции и нови примери.

Всичко започва от вас!

Снимка от Canva.com