Тема 1: Значение на самоувереността за артиста

  • Самоувереността се определя като “чувство на доверие в собствените способности, качества и преценка”. Важно ли е това за един артист? Отговорът е – Разбира се, да!
  • Увереността на артистите позволява:

  Ø да не се интересуват от мнението на другите хора за тяхната работа

  Ø да следват сърцето си и да правят това, което е естествено за тях

  Ø да създават свое собствено изкуство по свой собствен начин, без значение колко страхотно и различно е изкуството на другите хора

  • Увереността на артистите им позволява да обичат себе си и своето изкуство за това, което е днес, както и да се откажат от постоянното разочарование и самокритиката и да бъдат добри и състрадателни към себе си и работата си.
  • Творческата увереност е представата, че имате големи идеи и че сте способни да ги реализирате.” – Дейвид Кели

Увереността ни напомня, че можем да създаваме добро изкуство и ни мотивира да продължаваме да работим.

 • Важен въпрос: трябва ли да имаме определени умения, за да сме уверени в себе си, или трябва да сме уверени в себе си, за да можем да развием артистични умения?
 • Увереността и уменията се развиват само с практика.
 • Истинската увереност се постига само чрез създаване на изкуство, с непрекъснато развитие и усъвършенстване.