Тема 1: Определение за работа в екип

Според английския речник на Кеймбридж “работа в екип” е дейност, при която се работи заедно в група с други хора, особено когато води до успех. Нието-Родригес (2019) обяснява, че високоефективните екипи са комбинация от взаимно доверие и уважение, разбирателство между хора с различен опит, които са ангажирани с обща цел. За Крайтнер (2002) ефективността на екипната работа се измерва с колективните резултати, а лидерството е споделена задача.

Снимка от Canva.com

Моделът за развитие на екипи на Тъкман включва 4 етапа:

 1. Формиране
 2. Борба
 3. Нормиране
 4. Изпълнение.

Нието-Родригес обобщава контролния списък на успешния екип в следните точки:

 • да се познават;
 • да имат екипни цели;
 • определяне на очакванията за поведение и ценности;
 • определяне на основната цел;
 • разпределяне на отговорностите;
 • създаване на политика за разрешаване на проблеми;
 • вземане на съвместни решения; разрешаване на конфликти;
 • осигуряване на постоянна обратна връзка.