Тема 1: Организационни фактори

С нарастването на организационния стрес и сложността на организацията се увеличава и броят на организационните променливи, които пораждат стрес сред персонала.

Някои от тези фактори са:

  • Дискриминация в структурата на заплатите
  • Строг контрол и правила
  • Неефективна комуникация
  • Чуждо влияние
  • Неясни или конфликтни цели
  • Формална и централизирана организационна култура
  • Ограничени възможности за професионално израстване
  • Липса на участие на служителите в процеса на вземане на решения.
  • Прекалено голямо влияние на ръководителите върху служителите.