Тема 1: Процес на вземане на решения

  • Вземането на решение е процес, който включва избор между две или повече възможности. Всяко решение е ограничено от личните способности на индивида (какво може да направи) и неговата мотивация (какво иска да направи и да постигне).

     

  • Вземането на решение е свързано с обработката на информация, която води до определен избор. Всяко решение предполага предприемане на определен начин на действие и пренебрегване на друг [Dictionary of Counselling, 1993, стр. 47].

  • Процесът на вземане на решения се основава на проучване на множество варианти, за да се постигне задоволяващ резултат. Вземането на решения е сложен процес, тъй като включва личните ценности, убеждения, собствените интереси, наклонности, предпочитания, навици, опит и много други.
  • В много ситуации в живота ни се налага да вземаме решения, но всяко от тях е различно от останалите. Човек може да чувства нуждата от промяна като вътрешна потребност или като необходимост, наложена от средата. Степента на ефективност в процеса на вземане на решения зависи от нивото на самоосъзнаване.
Снимка от Canva.com