Тема 1: Различни видове маркетинг

Какво е маркетинг?

 • Маркетингът се отнася до дейностите, извършвани от даден бизнес за популяризиране на неговите продукти и услуги онлайн или традиционно.
 • Целта на маркетинга е да се създаде осведоменост за продуктите и услугите, за да се привлекат клиенти.
 • Бизнесът не може да оцелее без маркетинг, който от своя страна се развива паралелно с развитието на технологиите. Преди години маркетингът се е състоял предимно от печатни материали като брошури, листовки и плакати, докато сега обхваща радиото, телевизията и интернет.
 • Развитието на интернет и World Wide Web оказа сериозно влияние върху маркетинга, тъй като хората вече прекарват много повече време онлайн, отколкото слушайки радио или гледайки телевизия.
 • Поради това повечето бизнеси вече инвестират бюджетите си в онлайн маркетинг, отколкото в традиционен маркетинг, въпреки че съчетаването на двата вида маркетинг обикновено помага за постигането на най-добри общи резултати.
 • Маркетингът може да бъде безплатен или платен. Например, безплатните форми на маркетинг включват блогове, директни имейли или страници във Facebook, докато рекламата е пример за платен маркетинг, независимо дали става въпрос за печатни реклами във вестници и списания или за реклами, насочени към определена аудитория в платформи като Facebook.

Защо маркетингът е важен?

Маркетингът насочва клиентите към вашите продукти и услуги. Без него потенциалните клиенти не знаят за тях, а без да достигнете до желаните клиенти, вероятно ще пропуснете възможности за генериране на приходи. Ето някои причини, поради които маркетингът е важен за вашия бизнес :

 • Предлага на компанията ви възможност да сподели визията, мисията и ценностите на вашия бранд.
 • Подобрява отношенията с клиентите.
 • Мотивира аудиторията ви промотира вашите продукти и услуги.
 • Осигурява възможност за изграждане на силно персонализирана

 клиентска база.

 • Гарантира, че компанията ви ще остане актуална и свързана с клиентите си.

Какви са различните видове маркетинг?

Съществуват много различни видове маркетинг, както безплатни, така и платени.

Примери за пет начина за онлайн и офлайн (традиционен):

Онлайн:

 • Маркетинг, базиран на съдържание – блог.
 • Маркетинг в социалните медии – употреба на Twitter, Facebook, Instagram и др. за промотиране на вашата дейност
 • SEO – проучете ключови думи за вашия бранш и ги включете в уебсайта си.
 • Имейл маркетинг– създайте месечен бюлетин и мотивирайте клиентите да се абонират
 • Онлайн реклама– платена реклама в Google или Facebook.

Офлайн:

 • Реклама „от уста на уста“– доволни клиенти разказват за/промотират ваши продукти и услуги.
 • Традиционна реклама – платена реклама във вестници и списания.
 • Директен маркетинг – изпращане на писма по пощата до предишни клиенти.
 • Партизански маркетинг – създаване на оригинално и изненадващо събитие на публично място.
 • Mаркетинг в партньорство – обединени усилия с бизнес партньор за кръстосани промоции.