Тема 2: Видове грижа

Физическа

Ако искате тялото ви да функционира правилно, трябва да се грижите за него. Важно е да помните, че тялото и умът ви са неразривно свързани. Ще мислите и ще се чувствате по-добре, ако се грижите за тялото си. Грижата за физическото здраве включва начина, по който се храните, колко сън получавате и колко физическа активност имате. Физическата грижа за себе си включва неща като спазване на ангажименти за срещи, приемане на лекарства според предписанията и следене на здравословното ви състояние (APA, 2015).

Социална

Грижата за себе си изисква социализация. Когато животът стане натоварен, е все по-трудно да намерите време за приятели и е изкушаващо да ги пренебрегнете. Вашето благополучие зависи от способността ви да поддържате близки взаимоотношения. Инвестирането на време и внимание в развиването и поддържането на близки връзки с хората е най-добрата стратегия. Няма определено количество време, което да прекарвате с приятелите си или да работите върху връзките си. Социалните потребности на всеки човек са различни. Важно е да разберете какви са вашите социални изисквания и да се уверите, че имате достатъчно време в календара си, за да ги удовлетворите (Umberson & Montez, 2010).

Психическа

Психологическото ви благополучие се влияе силно от начина, по който мислите, и от нещата, с които пълните главата си. Изпълнението на задачи, които поддържат ума ви остър, като например редене на пъзели или изучаване на тема, която ви интересува, са примери за психическа самопомощ. Четенето на книги или гледането на филми, които ви вдъхновяват, може да ви помогне да поддържате мислите си. Изпълнението на задачи, които ви помагат да поддържате добро психическо състояние, също е част от психическата грижа. Състраданието към себе си и приемането, например, могат да ви помогнат да поддържате по-позитивен вътрешен мир (Pillai, et. al, 2011).

Емоционална

За да се справите с неприятни емоции като гняв, тревога и скръб, е изключително важно да притежавате добри умения за справяне. Дейностите, които ви помагат редовно да разпознавате и изразявате чувствата си, могат да бъдат включени в емоционалната самопомощ. Изключително важно е да включите емоционалната грижа в живота си, независимо дали разговаряте със съпруг или близък приятел за това как се чувствате, или отделяте време за дейности в свободното време, които ви помагат да приемете и осмислите чувствата си (Izard, 2009).