Тема 2: Видове екипи

  1. Самоуправляващ се екип

Група от хора, които работят съвместно за постигането на обща цел. Ръководителят на екипа е част от екипа. Според Декър този “екип е по-целеустремен и тъй като членовете на екипа имат възможност да се учат от другите членове на екипа, тяхното участие и сътрудничество се подобряват”.

  1. Екип за решаване на проблеми

Екипите, които разрешават проблеми, имат иновативни идеи, гъвкави са и са дълбоко ангажирани със своите каузи.

  1. Виртуални екипи

Виртуалните екипи са екипи, които работят от разстояние, използвайки технологии (като интернет) за комуникация помежду си. Те могат да бъдат наистина ефективни, но често може да им липсва възможността за директна комуникация.

Снимка от Canva.com
  1. Мултифункционален екип

Според Декър мултифункционалният екип може да бъде “основната форма на организационната структура на компанията или да съществува самостоятелно”. Особеността на този екип е, че всеки член е експерт в различна област. Декър отбелязва, че крос функционалните екипи “предлагат техническа или професионална експертиза на високо ниво”.

  1. Ръководен екип

Екип, който има ръководна функция. Декър обяснява, че групата се възползва от качествата и разнообразието на всеки член, както и посочва, че в този тип екип са възможни “личностни конфликти”.

  1. Автономен екип

Автономните екипи са много уверени и независими. Техните членове могат да вземат решения самостоятелно и да се координират помежду си.

Снимка от Canva.com
Снимка от Canva.com
  1. Традиционен екип

В този тип екип лидерът, според Декър, има “върховната власт и авторитет”. Членовете му са много дисциплинирани, но, от друга страна, не могат да бъдат автономни.

  1. Неформален екип

Според Декър неформалните екипи “се развиват извън официалната организация поради общите нужди или интереси на хората”. Нивата на комуникация и разбиране са високи в този тип екип, тъй като членовете му споделят едни и същи идеи и интереси.