Тема 2: Запознаване с начините на финансиране

Има много различни начини за финансиране на проекти със социална насоченост.

Някои примери са:

 • Безвъзмездно финансиране/тръстове/фондации
 • Секторно финансиране:  например фонд за инвестиции в общността, жилищни асоциации
 • Събития с билети: например фестивали, музикални концерти, изпълнения
 • Частен бизнес: Корпоративна Социална Отговорност
 • Обществени поръчки: портали за обществени поръчки на местните власти
 • Физически лица – самофинансиране, лични бюджети, благодетели/филантропи
Снимка от canva.com

Ключови моменти при разговор с потенциален инвеститор:

 • Бъдете реалисти
 • Подгответе се добре предварително
 • Бъдете креативни – Какво? Защо? Кой?
 • Конкуренцията е жестока – така че трябва да се откроите!
 • Запазете фокуса върху целите си
 • Трябва добре да знаете какви са ви разходите
 • Времева рамка/основни етапи
 • Комуникация
 • Правен статут и управление, включително партньорства, сътрудничество и съвместна продукция
Снимка от canva.com