Тема 2: Защо са важни границите

Поставянето на граници е важно, тъй като повишава производителността и създава работна среда, която не е натоварваща. Поставянето на граници не е само въпрос на ограничения, но и прозрачен начин да ви помогне да избегнете потенциално прегаряне. Ясното комуникиране на вашите граници отразява уважението ви към себе си и към колегите ви от екипа, и ви помага да бъдете по-продуктивни и ефективни.

Снимка от Canva.com

Ο Nicola Richardson υποδεικνύει ότι τα όρια και οι προσδοκίες που δεν τίθενται εκ των προτέρων οδηγούν σε ζητήματα αφοσίωσης και απόδοσης. Σύμφωνα με τον Kouser Chowdrai, η έλλειψη ορίων μπορεί να οδηγήσει σε «αίσθημα εξάντλησης και αποθάρρυνσης». Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη ορίων μπορεί να δημιουργήσει διάφορες προκλήσεις, όπως ζητήματα επικοινωνίας και παρεξηγήσεις, απώλεια πειθαρχίας, κακή οργάνωση του όγκου εργασίας και απόδοση χαμηλής ποιότητας.

Никола Ричардсън посочва, че липсата на предварително зададени граници и очаквания води до проблеми с ангажираността и ефективността. Според Каузър Чоудрай липсата на граници може да доведе до “чувство на изтощение и безсилие”. По-конкретно, липсата на граници може да доведе до различни предизвикателства, като проблеми в комуникацията и недоразумения, лоша дисциплина, претоварване и ниско качество на работата.

Снимка от Canva.com
Снимка от Canva.com