Тема 2: Какви са вашите ценности, предпочитания за работна среда, умения, интереси, силни и слаби страни?

Защо е необходимо да планираме кариерата си?

Кариерното планиране е ключът към покриване на очакванията ви от настоящия и бъдещия ви професионален живот. То е шанс да получите от живота това, което искате. Помага да се съсредоточите върху професиите, които са подходящи за вас. Кариерното планиране ви помага да опознаете и оцените себе си. Уменията за планиране на кариерата могат да се използват през целия живот.

Помислете за вашите ценности: Коя от възможностите, които професионалният живот може да ви предостави, е най-важна за вас?

Няколко примера: Сигурност на работното място, Статут и уважение, Заплата, Индивидуален успех, Помагане на другите

Помислете за идеалната работна среда: Какво в нея ви харесва и какво – не толкова

Няколко примера: Работа под стрес, Вземане на решения, Работа на различни позиции, Работа за обществото, Работа на открито

Всеки има индивидуални характеристики, които оказват влияние върху личния избор на кариера, така че най-важното е да бъдете честни, когато се опитвате да опознаете себе си.

Източник: https://pixabay.com/fr

Препоръки

Разберете собствените си умения и опит.

Помислете за уменията, които имате, като прегледате: предишен професионален опит, доброволчески дейности, хобита, опит в обучения.

Не се фокусирайте върху работата, която сте свършили, а определете уменията си. Например, ако сте добри в организирането на “професионални” пътувания, вашето умение е да координирате детайлите и да организирате групите. 

Психологически тестове. Те също могат да ви помогнат при определянето на вашите умения и интереси.

Не се ограничавайте. Съсредоточете се върху повече от една професия. Докато правите проучвания, имайте предвид своите умения. Можете да използвате много от уменията си в повече от една професия…

Два въпроса, които ще променят живота ви