Тема 2: Начертайте професионалните си цели

Първата стъпка, когато решите да направите план за действие за поставяне на цели е първо да си помислите за самите цели и конкретни задачи. Може да използвате различни инструменти и да ги формулирате на хартия или в електронен вид. След като сте готови, може да ги сортирате и да решите какво в действителност искате да постигнете. Правейки това, трябва да можете да отговорите на следните въпроси:

  • Целта реалистична ли е?
  • Колко е важна за вас?
  • Постижима ли е?
  • Краткосрочна, средносрочна или дългосрочна е целта?

“Възможно е да не допускате грешки и въпреки това да загубите. Това не е слабост, това е животът. “

Капитан Жан Люк Пикар

Източник: www.businessforall.com