Тема 2: Начини за изграждане и повишаване на самоувереността на артиста

  • Не се плашете от провал

Всеки опит учи на нещо, независимо от резултата. Това включва и опитът, който се счита за неуспешен или провал. Чрез всеки опит артистът израства, учи се какво не работи, за да може да приложи това, което знае, че ще проработи. Така че, всеки неуспех води и до израстване.

  • Не се сравнявайте с останалите

Въпреки че е напълно приемливо да се повлиявате от други творци, важно е да не забравяте, че вие не сте те. Ако започнете да се сравнявате с другите, бързо ще загубите уникалната си артистична идентичност. Като личности трябва да приемаме различията си. Като артисти трябва да правим същото.

  • Преодолейте синдрома на самозванеца

Доста творци преживяват синдрома на самозванеца. Те изпитват трудности при маркетирането и продажбата на своите произведения и се чувстват не на място. Артистите трябва да осъзнаят, че никой не познава творбите им така добре, както те самите, нещо, което често забравят. Повярвайте, че вие сте експертът. Никой не познава творбите ви по-добре от вас.   

  • Не спирайте да учите през целия си живот

Важно е постоянно да се обучавате и да не спирате да мислите за своите произведения и творческа мисия. Помислете защо вашето изкуство е важно и защо хората трябва да се интересуват от него. Размишлявайте върху това и същността на вашата работа. Формирайте идеите си по начин, по който можете да ги представите пред другите. И научете колкото се може повече, когато става въпрос за продажби и маркетинг. Трябва непрекъснато да учите и да се стремите към възможности за професионално развитие. Ако знаете как да разкажете изкуството си, когато се занимавате с продажби и маркетинг, това само ще ви помогне.