Тема 2: Начини за създаване и поддържане на мрежа

Какви са различните видове дейности за работа в мрежа?

Има много начини да общувате и работите в мрежа с бизнес контакти:

Примери за общуване и работа в мрежа лице в лице:

 • Търговски изложения
 • Конференции
 • Да бъдете домакин на различни срещи
 • Бизнес асоциации и други местни организации (като Българската Търговско-промишлена Палата)
 • Семинари
 • Социални събития

Примери за виртуална работа в мрежа:

 • LinkedIn
 • Facebook групи
 • Twitter
 • Meetup.com и други онлайн указатели
 • Zoom или други платформи за видео конференции

Какви стратегии може да използвате, зa да увеличите вашата мрежа?

Има много препоръки какво е добре и какво не е добре да правите за работа в бизнес мрежа, независимо дали става дума за общуване лице в лице или онлайн:

Какво е добре да правите:

 • Усмихвайте се и представяйте
 • Подгответе теми за започване и приключване на разговора
 • Продължете общуването лице в лице и в социалните медии
 • Направете общуването лично
 • Бъдете упорити
 • Бъдете последователни в комуникацията си
 • Поддържайте взаимоотношенията си

Какво не е добре да правите:

 • Да се изправите и да поглеждате телефона си
 • Да започнете разговора с вашата визитка
 • Да бъдете пасивен слушател
 • Да се притеснявате от ролята или успеха на другите хора
 • Да се страхувате да задавате въпроси
 • Да се хвалите прекомерно