Тема 2: Стратегия с/у Тактика

Термините “стратегия” и “тактика” произлизат от военната терминология, заимствана от “Изкуството на войната” на Сун Дзъ. Оттогава насам те са адаптирани към различни ситуации извън военната употреба, включително към бизнес стратегията.

Стратегията е план за действие, който ще предприемете в бъдеще, за да постигнете крайна цел. Стратегиите ви помагат да определите дългосрочните си цели и начина, по който ще ги постигнете.

Тактиката включва отделните стъпки и действия, които ще ви доведат до целта. В контекста на бизнеса това означава конкретните действия, които екипите предприемат, за да изпълнят инициативите, описани в стратегията.

СТРАТЕГИЯ

Стратегията е намерение

Определя какво трябва да бъде направено и защо

Включва целенасочено и фокусирано мислене, което определя посоката на действие

В съответствие с поставените цели

Изисква фокус върху бъдещето

Трудна за промяна, въпреки че не е невъзможно

Нуждае се от външна перспектива

Обикновено се определя от лидери вътре в организацията

Основният фокус е върху ефективността, да се прави правилното нещо

Трудна за измерване и оценяване

Стратегическото планиране не изисква планиране на изпълнението

Стратегията е нематериална

ТАКТИКА

Превръща намерението в действие

Определя как да се свършат задачите

Включва конкретни действия и стъпки за изпълнение, съобразени с посоката

Съобразена със стратегията

Изисква ежедневно изпълнение

Лесна за промяна

Изисква вътрешна перспектива

Обикновено се определя и изпълнява от мениджъри

Основният фокус е върху ефикасността, да се прави правилното нещо с по-малко ресурси, време и пари

Лесна за измерване и оценяване

Тактическите планове включват крайни срокове

Тактиката е материална

Авторско право RKW GOIDEL