Тема 3: Атрибути на успешния екип

В свое проучване, Тарикон и Лука (2002) обобщават характеристиките на успешната работа в екип:

  1. Мотивация и ангажираност с успеха на екипа и общите му цели
  2. Взаимозависимост
  3. Междуличностни умения, като честност, доверие, уважение
  4. Ефективна комуникация и обратна връзка
  5. Специфична роля за всеки член на екипа
  6. Ангажираност с екипните процеси, лидерство и отчетност
Снимка от Canva.com