Тема 3: Какви умения са нужни за планиране?

Планирането е динамична и разнообразна дейност, а индивидуалните умения варират в зависимост от ролята и областта на специализация на планиращия. Добрата организация ни помага да изпълняваме задълженията в реалистични срокове и да бъдем третирани като отговорен партньор в работата.

Примери за това как могат да се развиват или доказват умения за планиране и организация са:

  • Управление и приоритизиране на работното натоварване (управление на времето);
  • Организиране на планове за пътуване;
  • Организиране на социални, спортни или благотворителни събития;
  • Организиране на работни срещи;
  • Организиране и управление на различен тип дейности (напр. връзка с клиенти, координиране на резервации, поръчка на оборудване, планиране на реклама и изпълняване на задачите в срок).
Снимка от www.pixabay.com