Тема 3: Какво трябва да знаем за личното лидерство

Личното лидерство е много мощна концепция.

Всъщност, Питър Дракър определя личното лидерство като единственото лидерство, което ще има значение през XXI век.

Личното лидерство няма ограничения и е приложимо за всеки. То е способността да поемете отговорност за всички аспекти от живота си и да го водите в посоката, която е най-добра за вас. То прави хората отговорни, организирани и активни по отношение на поставените цели.

Когато хората са в състояние да поемат отговорност за това да бъдат най-добрата версия на себе си и да имат живота, който искат, е по-вероятно да имат положително и вдъхновяващо въздействие върху другите, да бъдат пример за подражание и вдъхновение за околните.

“Личното лидерство е самоуверената способност да изкристализирате собственото си мислене и да определите точна посока за собствения си живот, да се ангажирате да се движите в тази посока и след това да предприемете решителни действия, за да придобиете, постигнете или станете това, което определяте като крайна цел в живота си.”

Джоел Фархт

Изграждане на лично лидерство