Тема 3: Определяне на начините за справяне със социални проблеми чрез творчески проекти

Помислете защо искате да се ангажирате със вашите заинтересовани страни? Причини могат да попаднат в категории като:

 • Културни
 • Образователни
 • Свързани с околната среда
 • Свързани с усъвършенстване
Снимка от canva.com

Въздействието и резултатите от вашия творчески проект могат да бъдат свързани с:

 • Повишаване на самочувствието
 • Мотивация на хората, мобилизация на общности, личностно развитие
 • Осигуряване на позитивни активности
 • Образование на лица и общности, повишаване на постиженията
 • Промяна на възгледите, сплотеност на общността
 • Подобряване на жизнената и/или работната среда
 • Насърчаване на благосъстоянието
 • Консултиране