Тема 3: Особености на Критичното мислене

Критичното мислене се състои от два елемента:

1) набор от умения за генериране и обработка на информация и убеждения;

2) навикът, основан на интелектуална ангажираност да се използват тези умения за подпомагане на поведението.

Противоположно на:

1) самото придобиване и съхраняване на информация, тъй като включва определен начин на търсене и обработване на информацията;

2) самото притежание на набор от умения, тъй като то включва постоянното им използване; и

3) самото използване на тези умения (“като упражнение”) без приемане на резултатите от тях.

Снимка от www.wikimedia.org