Тема 3: Популяризиране

  • Създаването и използването на мрежи от контакти е една от основните стъпки, които трябва да предприемете, за да разпространите информация за своето изкуство. Започнете, като участвате в различни проекти на вашата общност, като панаири на изкуствата или благотворителни събития. Този вид ангажираност ще привлече така необходимото внимание към вашите произведения.
  • Бъдете проактивни! Посещавайте изложби, свържете се с търговци на изкуство и куратори и започнете да раздавате страхотните си визитни картички. Не се страхувайте да помолите за помощ утвърдени артисти от вашата общност.
  • Добра първа стъпка в изграждането на здрава връзка с любимите ви марки за художествени материали е да следите техните продукти и канали в социалните медии.