Тема 3: Поставяне на граници стъпка по стъпка

Ари Рабан обяснява, че поставянето на граници е полезно за екипите, тъй като “създава по-положителна динамика. Границите не само повишават способността на екипите да се съсредоточават и да определят приоритети, но и правят всички по-щастливи и по-продуктивни”. Той е създал ръководство как стъпка по стъпка да се поставят ефективни граници в екипа:

  1. Установете къде са необходими граници (напр. насърчете членовете на екипа да идентифицират всички граници, от които се нуждаят)
  2. Утвърждаване (напр. определете петте най-важни области, в които са необходими граници, и обсъдете тяхното прилагане)
  3. Планиране (напр. помолете всеки член на екипа да създаде работен график, в който да бъдат взети предвид границите от стъпка 1, както и техните лични граници)
  4. Информираност за нарушаването на границите (т.е. бъдете подготвени, че границите могат да бъдат нарушени).
Снимка от Canva.com