Тема 3 Създаване на ясен и структуриран Бизнес план

Бизнес планът трябва да бъде жив документ – ръководство на социалното предприятие и е основен инструмент при търсене на финансиране за проекти или определени дейности от инвеститори. Обучителното упражнение за създаване на бизнес план ще ви помогне да разгледате ключовите аспекти на ефективния социален бизнес модел, включително партньорства; финанси; ресурси и клиенти и ще ви помогне за идентифицирането на всяка възможност и потенциална заплаха.

План на бизнес модел (Програма за бизнес подкрепа за безопасно възстановяване 2022 г.)
Снимка от canva.com