Тема 3: Фактори, свързани с работата

По-долу са изброени някои свързани с работата променливи, които създават стрес сред служителите:

  • Монотонна работа
  • Несигурни и опасни условия на труд
  • Проблеми с поверителността