Тема 3:

Първата стъпка, когато решите да направите план за действие за поставяне на цели е първо да си помислите за самите цели и конкретни задачи. Може да използвате различни инструменти и да ги формулирате на хартия или в електронен вид. След като сте готови, може да ги сортирате и да решите какво в действителност искате да постигнете. Правейки това, трябва да можете да отговорите на следните въпроси:

  • Целта реалистична ли е?
  • Колко е важна за вас?
  • Постижима ли е?
  • Краткосрочна, средносрочна или дългосрочна е целта?

“Успехът не се случва за една нощ. Разликата между човек, който постоянно напредва в кариерата си, и човек, който е в застой, е в способността му да си поставя и постига цели за професионално развитие. “

Том Клейтън

Правило SMART за определяне на цели

S

Специфична
Направете целта конкретна и много детайлна за по-добро планиране

M

Измерима
Определете кое ще е доказателството, че постигате прогрес и как ще го измервате

A

Постижима
Трябва да сте сигурни, че можете да постигнете целта в определен период от време

R

Реалистична
Целта ви трябва да е свързана с вашите ценности и дългосрочна стратегия

T

Ориентирана във времето
Определете реалистична, но и амбициозна крайна дата.