Тема 4: Защо Критичното мислене подобрява Света?

Критичното мислене е подход в мисленето, представляващ внимателното прилагане на здрав разум, основан на доказателства, в определянето на това, дали едно твърдение е вярно, или не. Хората, които мислят критично, постоянно се опитват да живеят рационално, разумно и емпатично. Те ясно осъзнават склонността на човешкото мислене да бърка, когато не се контролира и се стремят да намалят силата на своите егоцентрични и социоцентрични наклонности. Тези хора използват интелектуалните инструменти, които предлага критичното мислене – концепции и принципи, които им позволяват да анализират, оценяват и подобряват мисленето. Колкото и да са опитни като мислители, те винаги могат да подобрят способностите си за разсъждение, а понякога дори стават жертва на грешки в разсъжденията, ирационалност, предразсъдъци, пристрастия, изкривявания, безкритично приети социални правила и табута и лични интереси.

Снимка от http://www.zim.vn/