Тема 4: Стилове и подходи при вземането на решения

Хората са различни, такива са и техните стилове на вземане на решения. Съществуват множество подходи, ето някои от тях:

  • Импулсивен – клиентът избира първата възможна алтернатива;
  • Фаталист– клиентът оставя решението на проблема в ръцете на съдбата или на околната среда;
  • Съгласяващ – клиент, който се съгласява с чужд план, вместо да вземе сам решение;
  • Отлагащ – клиентът отлага мисленето и действията по даден проблем, като очаква, че той ще се разреши от само себе си с течение на времето;
  • Агонизиращ – клиентът отделя твърде много време и мисли за събиране на информация и анализиране на отделните алтернативи;
  • Планиращ – стратегията на клиента се основава на рационален подход, при който има баланс между разума и чувствата;
  • Интуитивен – клиентът взема решение въз основа на това, което чувства, но не може да го изрази много добре с думи;
  • Безотговорен – човек, който избягва да вземе решение или дава въображаем отговор на въпрос. Това позволява на клиента да даде приемлив отговор, без да поема отговорност;
  • Безопасно залагане – клиентът обикновено избира алтернативата, която изглежда с най-ниско ниво на риск.
Снимка от Canva.com