Тема 4: Съвети за по-добро опознаване на себе си

Съвети за по-добро опознаване на себе си

 • Определете своите ценности и морален кодекс
 • Открийте своята уникална идентичност
 • Решете какво искате да бъде бъдещето ви. Фокусирайте се върху това, което ви е интересно и обичате да правите.
 • Открийте своите силни и слаби страни.

Къде искате да бъдете след 5, 10 или дори 20 години?

Какви се надявате да бъдат вашите постижения?

Когато знаете какво искате от живота, това ще ви помогне да постигнете целите си по-бързо и по-лесно.

Начини за изграждане и повишаване на самоувереността на артиста
 • Не се плашете от провал
  Всеки опит учи на нещо, независимо от резултата. Това включва и опитът, който се счита за неуспешен или провал. Чрез всеки опит артистът израства, учи се какво не работи, за да може да приложи това, което знае, че ще проработи. Така че, всеки неуспех води и до израстване.
 • Не се сравнявайте с останалите
  Въпреки че е напълно приемливо да се повлиявате от други творци, важно е да не забравяте, че вие не сте те. Ако започнете да се сравнявате с другите, бързо ще загубите уникалната си артистична идентичност. Като личности трябва да приемаме различията си. Като артисти трябва да правим същото.
 • Преодолейте синдрома на самозванеца
  Доста творци преживяват синдрома на самозванеца. Те изпитват трудности при маркетирането и продажбата на своите произведения и се чувстват не на място. Артистите трябва да осъзнаят, че никой не познава творбите им така добре, както те самите, нещо, което често забравят. Повярвайте, че вие сте експертът. Никой не познава творбите ви по-добре от вас.