Тема 4: Създаване на ясна стратегия за социално въздействие

Определянето на заинтересованите страни ви помага да идентифицирате възможностите за проекти, изхождайки от следните съображения:

Финанси + Бенефициент + Причина = Проект.

Обучителното упражнение включва шаблон, който да ви помогне. Ето един пример:

  • Проблем – Пандемията доведе до загуба на възможности и доходи за всички изпълнители
  • Бенефициент – Музиканти и други, свързани с музикалната индустрия професионалисти
  • Причина – Финансова подкрепа за безработни музиканти, осигуряване на творческо място, което свързва общности
  • Финанси – Продажба на билети и спонсорства за бизнеса
  • Решение – Музикално събитие, което генерира приходи, насърчава творчеството и сплотява общността
Снимка от canva.com

Действайте по план – създайте график: кой, къде, кога и какво? – споделете с организацията домакин

Проучете: тема, метод на ангажиране, необходими материали

Определете вашия ключов контакт

Оценка на риска

Бъдете реалистични с вашите прогнозирани резултати, например брой присъстващи, мащаб на проекта и обем на работата

Снимка от canva.com