Тема 4: С какво започва личното лидерство?

Развитието на личното лидерство няма край. То е процес, път, начин да мислите и да живеете живота си.

То започва с няколко прости стъпки:

  • разбиране на нуждата ви да се развивате и да бъдете все по-добър в това, което правите;
  • съзнателно решение да поемете ролята на свой собствен коуч и да следвате плана си за лично лидерство към желания живот (вашата най-добра версия);
  • намиране на това, което работи най-добре за вас (има много курсове и информация, които могат да ви помогнат).

Комбинацията от индивидуални сесии и групова работа може да ускори и подпомогне процеса на развитие.

Ако решите да изберете този път, добрата програма за лидерство и личностно развитие трябва да включва следното:

  • лични силни и слаби страни; стил и предпочитания; цели и визия и др;
  • стратегии за израстване и по-силно разгръщане на силните ви страни (според неврологията това е начин мозъкът ви да подпомага по-добре процеса);
  • разбиране как убежденията и предразсъдъците ограничават или оформят начина ви на мислене и действие. И да ги трансформирате. Установете какво пречи на хората да постигнат целите си и какви стъпки може да предприемете, за да се придвижите към целите си;
  • план за действие за развитие на нови, подкрепящи целите ви, навици;
  • какво е личното ви състояние на баланс между работата и свободното време;
  • да се научите да имате дългосрочна визия за живота;
  • и много други теми, които ще се появят в процеса на работа.
Снимка от Canva.com