Тема 4: Умения за Стратегическо мислене и Планиране като перфектна комбинация

Уменията за планиране и организиране ви помагат да управлявате времето, инструментите и ресурсите си, за да постигнете дадена цел. Те помагат за определянето и постигането на лични цели. Планирането е жизненоважно на всички нива на работното място, например: ще трябва да планирате собствените си задачи и време; вашият мениджър трябва да планира работното натоварване, ресурсите и времето, необходими на екипа ви, а висшият мениджмънт трябва да планират целите и задачите на отдела.

Въпреки че планирането и организирането са индивидуални умения, те вървят ръка за ръка. Когато се комбинират, започват да се превръщат в супер умение, което ви прави ценен служител, но и перфектен мениджър на личното време и задачи.

Снимка от www.pixabay.com