Тема 5: Какво всъщност означава да познавате себе си?

Това означава, че трябва да отделите време, за да помислите за себе си и така да взаимодействате по-добре с живота като цяло. Това помага и да не пропускате възможности, когато изготвяте плана за действие за създаване или развитие на бизнеса ви. Изключително важно е да знаете точно кои са вашите силни и слаби страни.

Важно е да знаете и какво мислят хората за вас, за да разберете как ви възприемат. Може да решите, че това е нещо, върху което трябва да работите. Тогава имате началната точка и крайната дестинция, която искате да достигнете. Животът е дълго пътуване…

“Неизследваният живот не си струва да се живее.”

Сократ

5 въпроса, които да си зададете, за да станете предприемач