Тема 5: Риск

  • Критичното мислене се различава в зависимост от мотивацията, която го ръководи. Когато се основава на егоистични подбуди, то често се изразява в умело манипулиране на идеите в услуга на собствения интерес или на интереса на дадена група. Като такова то обикновено е интелектуално погрешно, колкото и успешно да изглежда от прагматична гледна точка. Когато се основава на безпристрастност и интелектуална почтеност, то обикновено е от по-висок интелектуален порядък, макар да е обект на обвинение в “идеализъм” от страна на онези, които са свикнали с егоистичната му употреба.
  • Критичното мислене от какъвто и да е вид никога не е универсално за всеки човек; всеки е подложен на епизоди на погрешно или ирационално мислене. Никой не е критично мислещ изцяло, а само в определена степен, с определени прозрения, подвластен на нагласи към самозаблуда. Поради тази причина развиването на умения и нагласи за критично мислене е начинание, което продължава през целия живот.
Снимка от www.pixabay.com