Тема 7: Методи и подходи в процеса на вземане на решения

Систематично вземане на решения по метода DECIDES

Крумболц & Хамел (1997) разработват подход за систематично вземане на решения, като го наричат с лесно запомнящата се абревиатура DECIDES. Той представлява систематичен анализ на проблемите:

 1. Define the problem (Определяне на проблема). Какво решение трябва да се вземе?
 2. Establish (Изготвяне) на план за действие. Как клиентът ще вземе решението?
 3. Clarify values (Изясняване на ценностите). Какво и по какъв начин е най-важно за клиента?
 4. Identify alternatives (Идентифициране на алтернативи). Намиране на алтернативи. От кои алтернативи може да избере клиентът?
 5. Discover probable outcomes (Откриване на вероятните резултати). Какви са най-вероятните резултати от избора на дадена алтернатива?
 6. Eliminate options systematically (Систематично елиминиране на възможностите). Коя от алтернативите няма да съответства на ценностите на клиента или на съответната ситуация? Коя от тях е най-малко вероятно да успее?
 7. Start action (Действайте). Какво трябва да направи клиентът, за да приложи плана на практика?
Снимка от Canva.com

Позитивна Несигурност

Друг подход към вземането на решения, който не е толкова систематичен, колкото горния, може да се използва за изясняване на пречките и пристъпване към действие. Х. Б. Гелат (1991 г.) описва теорията за положителната несигурност, като твърди, че ако искате да сте напълно сигурни, никога няма да можете да вземете решение. Освен това, ако сте прекалено твърди в решението си, няма да имате гъвкавостта да промените ситуацията, ако е необходимо. Два вида нагласи са много важни за този модел:

 • Приемане на несигурността от миналото, настоящето и бъдещето;
 • Положителна нагласа към несигурността.

Четирите парадоксални принципи на тази теория са:

 1. Бъдете фокусирани и гъвкави по отношение на това, което искате.
 2. Бъдете наясно, но се съмнявайте и в това, което знаете.
 3. Бъдете обективни и оптимистични по отношение на това, в което вярвате.
 4. Бъдете практични, но и използвайте магия в това, което правите.
Снимка от Canva.com