Ενότητα 1 Πώς να γίνετε Επιχειρηματίας

Last updated: March 9, 2023

Μαθησιακοί στόχοι

  • Να προσδιορίζετε τι είναι η Κοινωνική Επιχείρηση και πώς να δημιουργήσετε μια
  • Να αναγνωρίζετε τους διαφορετικούς τύπους διακυβέρνησης / νομικών δομών
  • Να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τις ευκαιρίες χορήγησης επιχορηγήσεων
  • Να δημιουργήσετε έναν καθαρό, δομημένο επιχειρηματικό «καμβά»
  • Να δημιουργήσετε μια σαφή στρατηγική για τον κοινωνικό αντίκτυπο
  • Να σχεδιάσετε το «πεδίο» σας για προτάσεις / εφαρμογές – Πώς να πλαισιώσετε τις ιδέες σας και να παρουσιάσετε τα κοινωνικά οφέλη

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου

Related Courses